โรคเครียด

 สุขภาพจิต และโรคทางจิตเวช 

          โรคเครียดมีสาเหตุจากจิตใจมีความเครียด ซึ่งเป็นภาวะของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนอยู่ใน สถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่น น่ากลัว หรือมีภยันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ อารมณ์เครียดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

  1. เกิดจากสภาพพื้นฐานทางจิตใจของคนแต่ละคน ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความเครียดได้มากน้อยไม่เหมือนกัน เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทที่อ่อนไหว ตื่นตัว และเครียดกังวลได้ง่าย บางคนจิตใจหนักแน่นไม่ค่อยหวั่นไหว แม้มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็ไม่เกิดปฏิกิริยามาก

  2. การถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเกิดความกลัว หวาดหวั่น เกิดความไม่มั่นคงในอารมณ์ ก็จะฝังใจทำให้เกิดความเครียดเมื่อโตขึ้นได้ง่าย

  3. การคิดที่ไม่ดี คิดในแง่ร้าย คิดกังวลล่วงหน้ามากเกินไป ถ้าถูกฝึกให้คิดเช่นนี้มากเกินไปจะติด เป็นนิสัยทำให้เกิดอารมณ์เครียดได้ง่าย

  4. การ ดำเนินชีวิตที่แข่งขัน เร่งรีบ ต่อสู้กันมากเกินไป ขาดการพักผ่อน ทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด

    สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนทำให้เกิดโรคเครียดได้ทั้งสิ้น

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...