โรคเก๊าท์เทียม (pseudogout)

 โรคกระดูกและข้อ 

           โรคเก๊าต์เทียม เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการคั่งและสะสมของผลึกเกลือชนิดที่เรียกว่า แคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรต (calcium pyrophosphate dihydrate หรือ CPPD) เป็นโรคข้อจากผลึกเกลือที่พบได้บ่อยรองมาจากโรคเก๊าท์

          การคั่งและสะสมของผลึกเกลือซีพีพีดี ในข้อ สามารถ ทำให้ข้อเกิดการอักเสบเฉียบพลันเป็นพัก ๆ มีลักษณะอาการคล้ายโรคเก๊าท์ จึงเรียกว่า โรคเก๊าท์เทียม แต่ผลึกตัวการที่ทำให้ข้อเกิดการอักเสบเป็นคนละชนิดกับโรคเก๊าท์

image           โรคเก๊าท์ที่คนทั่วไป รู้จัก เกิด จากร่างกายมีการคั่งและสะสมของผลึกยูเรตหรือกรดยูริก ข้อที่พบการอักเสบได้บ่อยคือ ข้อโคนหัวแม่เท้า ข้อโคนนิ้วเท้า ข้อเท้า เอ็นร้อยหวาย ข้อเข่า เป็นต้น ส่วนข้อที่พบการอักเสบได้บ่อยในโรคเก๊าท์เทียมคือ ข้อเข่า ข้อมือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อเท้า และข้อนิ้วมือ เป็นต้น การอักเสบที่รุนแรงของโรคเก๊าต์เทียมมักเกิดที่ข้อเข่า ทำให้เจ็บปวดจนอาจถึงขั้นเดินไม่ได้หลายวันหรือหลายสัปดาห์ เพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคเก๊าท์เทียมได้เท่า ๆ กัน โดยความเสี่ยงของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามอายุ ผลึกแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตพบได้ร้อยละ 3 ในคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งพบผลึกนี้มากขึ้น และพบได้ถึงประมาณร้อยละ 50 ของคนที่อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีผลึกนี้สะสมอยู่ในข้อ จะเกิดอาการข้ออักเสบ

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...