โรค เอส แอล อี

 ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

          โรค เอส แอล อี ย่อมาจากชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Systemic Lupus Erythematosus หรือเรียกง่าย ๆ  ว่าโรคลูปัส ขณะนี้ยังไม่มีชื่อโรคเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นโรคที่มีอาการเกิดขึ้นกับหลายระบบหรือ หลายอวัยวะในร่างกาย เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยแทนที่จะทำหน้าที่ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคจากภายนอกร่างกาย กลับมาต่อต้าน หรือทำลายเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบได้เกือบทุกอวัยวะของร่างกาย อวัยวะที่เกิดการอักเสบได้บ่อย ได้แก่ ผิวหนัง, ข้อ, ไต, ระบบเลือด, ระบบประสาท เป็นต้น การอักเสบนี้จะเป็นต่อเนื่องจนเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง

สาเหตุที่ทำให้เกิด โรค เอส แอล อี

  1. กรรมพันธุ์

  2. ฮอร์โมนเพศหญิง

  3. ภาวะติดเชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสบางอย่าง

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...