รู้ทันโรคเอดส์

 โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการฟักตัวอยู่ระยะหนึ่งอาจกินเวลาหลายปีโดยไม่ มีอาการ ต่อมาเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนเข้ามาได้ง่าย และมีอาการรุนแรงกว่าปกติ

เอดส์ติดต่อได้อย่างไร?

 1. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

 2. ใช้เข็มกับกระบอกฉีดยาร่วมกัน มักพบในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดเข้าเส้น

 3. แพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด

อาการของเอดส์เป็นอย่างไร?

 1. ระยะไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

 2. ระยะมีอาการ ส่วนใหญ่มีอาการหลังจากได้รับเชื้อ 7-10 ปี เช่น วัณโรค มีไข้ ท้องเสีย เชื้อราในปาก

ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ควรตรวจเลือดเมื่อใด ?

          การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์นั้นมิใช่การ ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ แต่เป็นการตรวจหาร่องรอยที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนั้น ซึ่งเรียกว่า “ภูมิต้านทาน” จะตรวจพบได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 3 เดือนหลังจากรับเชื้อมาแล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้

          ดังนั้น ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ ไม่ควรตรวจเลือดทันที เพราะเลือดอาจจะยังไม่ให้ผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลังจากที่สัมผัสเชื้อแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป

เอดส์ป้องกันได้อย่างไร?

 • งดการเที่ยวแหล่งบริการและใช้สารเสพติดต่าง ๆ ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

 • หากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม คุณควรทราบแน่นอนว่า ผู้นั้น ไม่มีเลือดบวก ถ้าไม่แน่ใจควรมีเซฟเซ็กส์ (safe sex) หรือเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยสวมถุงยางอนามัย

 • ไม่ฉีดยาเสพติด หากเลิกไม่ได้ควรใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดของตนเอง

 • ก่อนแต่งงานควรตรวจเลือดทั้งสองฝ่าย

 • ถ้าจะมีบุตรควรตรวจเลือดทั้งสามีและภรรยา เพราะบุตรอาจจะติดเอดส์จากคุณได้

 • งดดื่มสุราของมึนเมา เพราะจะขาดสติ และอาจพาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง

 • ถ้าพบอุบัติเหตุที่มีเลือดกระจาย เวลาจะช่วยเหลือควรใส่ถุงมือหรือถุงพลาสติกทุกครั้ง

หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์

 • มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร 0-22564107-9

 • มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ โทร 0-2277-7699

 • กองควบคุมโรคเอดส์ กทม. โทร 0-2860-8751-6

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

 • คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย โทร 0-22564107-9

 • สถาบันบำบัดราศนราดูร โทร 0-2590-3737

 • กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร 0-2286-4483

 • โรงพยาบาลของรัฐบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลอ้างอิง

 1. บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 2. http://www.aidsthai.org