รู้จักมะเร็งรังไข่

 เนื้องอกและมะเร็ง  ห้องรอบรู้เรื่องโรค  ห้องสุขภาพตามเพศและวัย 

 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Double Click ที่หน้าจอวีดีโอ