ยาอมใต้ลิ้น

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

วิธีใช้ยาอมใต้ลิ้นเพื่อลดอาการเจ็บอกจากภาวะหัวใจขาดเลือด (Isosorbide)

  1. นั่งลงบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง หรือนั่งกับพื้นให้หลังพิงกำแพง

  2. วางยา 1 เม็ด ไว้บริเวณใต้ลิ้น รอให้ยาค่อยๆละลาย ห้ามกลืนน้ำลาย ห้ามเคี้ยวแบ่งเม็ดยาหรือรับประทานเครื่องดื่มใดๆ อาการเจ็บอกควรบรรเทาลงภายใน 2-3 นาที

  3. หากหลังจากอมยาเม็ดแรกแล้ว 5 นาที อาการเจ็บอกยังไม่ดีขึ้น ให้อมยาเม็ดที่สอง โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

  4. หากหลังจากอมยาเม็ดที่สองครบ 5 นาทีแล้ว อาการเจ็บอกยังไม่ดีขึ้น ให้อมยาเม็ดที่ 3 และรีบไปโรงพยาบาล


วิธีเก็บรักษายา

  1. เก็บยาในภาชนะที่กันแสง เช่นขวดสีชาและหลีกเลี่ยงความร้อน เนื่องจากยาไม่คงตัว เมื่อโดนแสงสว่าง และความร้อน

  2. ควรเปลี่ยนยาชุดใหม่ เมื่อได้รับมานานกว่า 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายายังมีประสิทธิภาพดี เมื่อจำเป็นต้องใช้