การอ่านฉลากยา

 ห้องรอบรู้เรื่องยา 

 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ