ยาแก้ท้องเสีย

 การเก็บยาและคุณภาพยา  โรคระบบทางเดินอาหาร  ห้องรอบรู้เรื่องยา  ห้องรอบรู้เรื่องโรค 

ยาแก้ท้องเสีย01

 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ