ยากับโรคหวัด

 การเก็บยาและคุณภาพยา  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  ห้องรอบรู้เรื่องยา  ห้องรอบรู้เรื่องโรค 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ