เมื่อไข้หวัดใหญ่มาเยือน

 การเก็บยาและคุณภาพยา  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 

                  ข่าวคราวการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่โด่งดังไปทั่วโลกทำให้เกิดกระแสตื่นตัวของไข้หวัดใหญ่ ด่วนสุขภาพฉบับนี้จึงเลือกเรื่องราวของโรคนี้มาเสนอต้อนรับฤดูฝน

                 ไข้หวัดใหญ่เป็นอาการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มีอาการรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งอาการโดยทั่วไปไม่ค่อยมีแตกต่างจากการเป็นไข้หวัดธรรมดามากนัก แต่ส่วนมากมักจะมีความรุนแรงมากกว่า เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดตามเนื้อตัว ปวดศีรษะ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย อาจรุนแรงมากขึ้นโดยที่คนไข้บางรายอาจท้องร่วง คลื่นไส้อาเจียน ปอดบวม ทางเดินหายใจล้มเหลว จนถึงเสียชีวิตได้ในบางราย การติดเชื้อที่เกิดขึ้นรุนแรงมักเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังบางอย่าง บางครั้งอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยทำให้เป็นโรคปอดบวม ติดเชื้อในหู หรือไซนัสอักเสบตามมาได้

                 เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โดยส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ยาต้านไวรัส ยกเว้นในบางกรณีแพทย์อาจมีความจำเป็นต้องสั่งยาในกลุ่มยาต้านไวรัส ยาต้านแบคทีเรีย ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการแทรกซ้อนจากการติด เชื้อแล้ว หากผู้ป่วยได้รับยาเหล่านี้ควรรับประทานยาให้หมดตามที่แพทย์สั่ง การรักษาจะเป็นการให้ยาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ส่วนยาแก้ปวดลดไข้ จำพวก aspirin ไม่ควรรับประทานในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่สามารถรับประทาน paracetamol และ ibuprofen แทนได้ นอกจากนี้ ยังมี ยาบรรเทาอาการคัดจมูก ยาแก้แพ้ และ ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ที่แพทย์มักสั่งยาให้รับประทานควบคู่กันไปตามอาการ ซึ่งควรศึกษาข้อมูลของยาให้เข้าใจ เพราะยาบางตัวอาจมีอาการข้างเคียงทำให้ง่วงนอนได้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาทุกประเภทควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง

                   แม้จะมีผู้ป่วยในบ้านหรือเป็นผู้ป่วยซะเองก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื้อ เราสามารถป้องกันได้โดยแยกคนป่วยจากคนปกติ หากแยกห้องได้จะป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีกว่า ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องออกจากบ้าน (เช่น ต้องไปพบแพทย์) ควรปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม และสวมผ้าปิดปากป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ส่วนคนในบ้านที่ค่อยดูแลคนป่วยก็ไม่ควรเป็นคนท้อง เพราะหากติดเชื้อจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่าคนปกติ ที่สำคัญทุกคนควรช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบ้าน เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

                 รู้จักโรคไข้หวัดใหญ่กันมากขึ้นแล้วก็ไม่ ต้องตื่นตกใจกันเกินเหตุ และควรดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายที่พอเหมาะ ลดภาวะความเครียดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง โรคต่าง ๆ จะได้ไม่มาเยือน