มะเร็ง และเนื้องอกของระบบประสาท

 เนื้องอกและมะเร็ง 

          มะเร็ง และเนื้องอกของระบบประสาท เนื้องอกของสมอง (brain tumor) มีลักษณะของโรคที่แตกต่างจากเนื้องอกของอวัยวะอื่นๆ เนื้องอกสมองทำให้เกิดพยาธิสภาพส่วนใหญ่เป็นการลุกลามเฉพาะที่ เป็นการทำลายเนื้อสมองโดยตรง หรืออาจจะไปเบียดเนื้อสมองที่ปกติ และเส้นเลือดซึ่งจะทำให้เกิดอาการ บางครั้งก่อให้เกิดการบวมของเนื้อสมองโดยรอบ

          เนื้องอกของสมองพบน้อยมากที่จะมีการแพร่กระจายออกนอกสมองและไขสันหลัง ไม่มีการแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง การแพร่กระจายทางกระแสโลหิต สามารถพบได้แต่ก็น้อยมาก เนื้องอกสมองพบมากใน 2 ช่วงอายุ คือ ช่วง เด็ก และผู้ใหญ่อายุประมาณ 50 ปี เนื้องอกของสมอง ถึงแม้ว่าลักษณะทางพยาธิวิทยาจะเป็นแบบเนื้องอกธรรมดา แต่ก็จะมีอันตรายเหมือนกับมะเร็ง ทั้งนี้เพราะมีการเจริญเติบโตไปกดเนื้อสมองส่วนดีและเส้นเลือดทำให้ผู้ป่วย มีอาการและเสียชีวิตได้

 มะเร็งและเนื้องอกของระบบประสาท แบ่งได้ตามอวัยวะที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. สมอง กลุ่มนี้พบได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 75

  2. ไขสันหลัง พบได้ประมาณร้อยละ 20

  3. ประสาทส่วนปลาย พบน้อย ประมาณร้อยละ 5

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...