ภูมิแพ้ผิวหนัง

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

สาเหตุ
          ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้มากว่าปกติ ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นทางผิวหนัง ผู้ที่เป็นโรคนี้ มักจะมีประวัติภายในครอบครัวเป็นภูมิแพ้แบบต่าง ๆ เช่น หวัดเรื้อรัง, แพ้ฝุ่น,ไข้ละอองฟางหรือหอบหืด อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจมีอาการพร้อมกันหลาย ๆ อย่างก็ได ้

 

อาการ
          โรคนี้ค่อนข้างจะมีรูปแบบเฉพาะสังเกตได้ง่าย โดยที่มักจะมีผิวแห้งและคัน มีผื่นผิวหนังอักเสบในแต่ละบริเวณของร่างกายในแต่ละช่วงอายุดังนี้

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...