ภูมิแพ้ ต้นเหตุ โรคหอบหืด

 ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

          ในกลุ่มของโรคทั้งหลายที่มีสาเหตุมาจากภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคหวัดภูมิแพ้ ถือว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตรุนแรงที่สุด หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก จามบ่อย ค้นตา คันคอ น้ำมูกใสไหลเอง หรืออาจข้นเป็นช่วง ๆ อาการดังกล่าวเกินขึ้นอย่างเรื้อรังและอาจกำเริบเป็นระยะ ๆ

          โรคหวัดภูมิแพ้นี้ ปัจจุบันมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงของการ เกิดโรคหอบหืดสูงขึ้นอย่างมาก

          วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการป้องกันหรือ รักษาโรคหอบหืดอย่างได้ผลคือ การรักษาโรคหวัดภูมิแพ้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

          โรคหอบหืด อาการหอบหืดเกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจ ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง แท้จริงแล้วเป็นผลจากเยื่อบุหลอดลมอักเสบ บางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ชื่อโรคนี้เรียกตามอาการของคนไข้ อาการหอบหืดเกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...