ภาวะโลหิตจาง

 โรคระบบเลือดและน้ำเหลือง 

          ปกติเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดของ คนเรา จะมีสารโปรตีนที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน เป็นตัวจับออกซิเจน ที่เราหายใจเข้าไปทางปอด และจะนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย สำหรับ ภาวะโลหิตจาง หมายถึง การที่คนเรามีโปรตีนที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน ต่ำกว่าปกติ หรืออาจหมายถึงการที่คนเรามีเม็ดเลือดแดง ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้ไม่ดี ก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลียได้ง่าย หน้าตาซีด ใจสั่นง่าย และเป็นลม

โลหิตจางจากการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง

  1. การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น ขาดธาตุเหล็ก, โฟเลต, วิตามินบี 12

  2. โรคไขกระดูกฝ่อ

  3. โรคที่มีเซลล์มะเร็งในไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

  4. ในต่างจังหวัด อาจเกิดจากพยาธิ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก หรือวิตามินไม่เพียงพอ ก็ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...