ผิวหนัง... อวัยวะมหัศจรรย์

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

           ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดในร่างกายและทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายไว้มีหน้าที่ที่สำคัญคือ

1. ห่อหุ้มร่างกายให้คงรูปร่างอยู่ได้
2. ป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง, ความแห้ง-ชื้น, 

เชื้อโรคต่าง ๆ
3. ควบคุมอุณหภูมิ โดยการทำงานของต่อมเหงื่อและขุมขน
4. รับความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวด, ร้อนหนาว, รับน้ำหนักกดทับ เป็นต้น
5. รับรู้และต่อต้านสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกด้วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิวหนัง

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...