เปียก จน เปื่อย !

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

          เมื่อมีการเล่นน้ำสงกรานต์  ก็ต้องมีการเปียกน้ำกันบ้างล่ะ  ถ้าผิวหนังเปียกน้ำมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น? พบว่า กลุ่มเซลล์บริเวณครึ่งล่างของชั้นหนังกำพร้าจะมีความชื้นประมาณ ๒๐ -๓๐ %  ความชื้นนี้จะค่อย ๆ ลดลงเหลือแค่ ๕-๑๐ % ที่บริเวณหนังกำพร้าชั้นบนสุด แต่ถ้าความชื้นในบรรยากาศแวดล้อมมีมาก  ปริมาณความชื้นบริเวณชั้นบนสุดของหนังกำพร้าจะเพิ่มขึ้นเพราะเซลล์หนัง กำพร้าสามารถดูดซับน้ำเข้าสู่ตัวเองได้ ในทำนองเดียวกันถ้าหนังกำพร้าสัมผัสน้ำนาน  เซลล์หนังกำพร้าจะดูดซับน้ำเข้าไปมากทำให้เซลล์บวมและเกิดรอยแยกระหว่าง เซลล์ทำให้มีจุดอ่อนเกิดที่ผิวหนัง  เป็นช่องทางที่เชื้อโรคหรือสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายได้ 

          โดยปกติเซลล์หนังกำพร้าจะเลือกให้น้ำผ่านเข้าออกผนังเซลล์แต่ไม่ให้สารอื่นผ่าน โดยง่าย  หากเซลล์หนังกำพร้าบวมเป่งมากจนถึงระดับหนึ่ง ผนังเซลล์จะเสียคุณสมบัตินี้ไป  ถ้าเป็นการสัมผัสน้ำระยะสั้นเซลล์ก็จะสามารถฟื้นคืนสภาพเดิม  แต่ถ้ายังคงสัมผัสน้ำต่อไปอีก  เซลล์จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมสารที่ผ่านเข้าออกผนังเซลล์  ทำให้สารทุกชนิดผ่านผิวหนังได้โดยง่าย

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...