ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเกาต์

 โรคกระดูกและข้อ 

Reference :

1.Siriraj E-public library

2.Pratt PW, Ball GV: Gout, C. Treatment. In: Klippel JH, ed. Primer on the rheumatic diseases, 11thed. Atlanta: Arthritis foundation 1997: 240-243

3.Suwannaroj S, Nanagara R. Treatment of gout in general practices. Srinagarind Med J 1998; 13: 224-28

โดย นพท.หญิงอิงพร ฉลองพันธรัตน์