ใช้ยากันแดดกันเถอะ

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

          ทุกวันนี้แสงแดดมี ความร้อนแรงขึ้นและก่อโรคผิวหนังต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพของผิวหนัง (Photoaging) จนทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง เราจึงควรใช้ยากันแดดในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ โดยมีหลักการใช้ยากันแดด  ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการตากแดดที่แรงจัดในช่วง 9.00 – 16.00 น.

  2. ทายา กันแดดทุกวันทั้งวันที่ออกนอกบ้านและอยู่ในบ้าน และควรเลือกชนิดที่ป้องกันได้ทั้งแสง UVB และ UVA โดยสังเกตส่วนประกอบหลักและประสิทธิภาพจากข้างกล่องก่อนซื้อ ถ้าผลิตภัณฑ์ใดไม่ได้ระบุส่วนประกอบหลักหรือบอกค่าประสิทธิภาพการกันแดด SPF หรือ PA ให้สงสัยไว้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกัน แดด โดยประสิทธิภาพอาจใช้ให้พอเหมาะกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...