เก็บรักษายาอย่างไรให้ถูกต้อง

 การเก็บยาและคุณภาพยา 

           โดยส่วนใหญ่แล้ว ยาสามัญประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับครอบครัวและที่ทำงานที่จะมีเก็บไว้ใช้เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ การเก็บรักษายาที่ถูกต้องจะมีผลต่อคุณภาพของยา ซึ่งหากเก็บยาไม่ถูกต้องแล้ว ยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อฤทธิ์การรักษาโรคของยา และ อาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพ

 

สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเก็บรักษายาให้ถูกต้อง คือ

 1. ความชื้น

  ตัวยาหลายชนิดเมื่อเจอความชื้นตัวยาจะเกิดการสลายตัว และ ยาเม็ดส่วนใหญ่เมื่อโดนความชื้นจะมีผลต่อเปลือกเคลือบทำให้บวมหรือเกาะเป็นก้อน ซึ่งจะส่งผลให้ฤทธิ์การรักษาของยาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงไม่ควรเก็บยาในบริเวณที่มีความชื้นสูง และหากขวดยามีสารดูดความชื้นให้เก็บสารดูดความชื้นไว้ในขวดจนใช้ยาหมด รวมถึงผิดขวดยาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้น
  **ไม่เก็บยาไว้ในตู้เย็น นอกจากมีการระบุไว้ หรือไม่เก็บยาในห้องน้ำหรืออ่างล้างหน้า**

 2. อุณหภูมิ

  อุณหภูมิสูง(ร้อน) หรือ อุณหภูมิต่ำ(เย็น) เกินไปจะมีผลต่อคุณภาพของยาได้

  • ยาส่วนใหญ่ จะให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิประมาณ 18 -25 องศาเซลเซียส และไม่ถูกแดดโดยตรง

  • ยาบางชนิด ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากยาจะเสียได้ง่าย หรือ สลายตัวหากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง

   หากระบุให้เก็บในตู้เย็น ให้เก็บในช่องเย็นธรรมดา ไม่เก็บไว้ในช่องแข็ง

 3. แสงสว่าง

  ยาแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทนต่อแสงแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามไม่ควรเก็บยาให้โดนแสงแดด และ ไม่แกะยาออกจากภาชนะบรรจุเดิมของยาโดยที่ยังไม่ต้องการใช้ เพราะเมื่อแกะยาแล้ว ยาจะโดนแสงทำให้ยาเสื่อมสภาพได้

 4. อากาศ

  ในอากาศมีก๊าซต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเร่งให้ยาเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรเก็บยาในภาชนะที่มีสามารถปิดสนิทมิดชิด