กินยาอย่างไรเมื่อเป็นไข้เลือดออก

 การเก็บยาและคุณภาพยา  โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ห้องรอบรู้เรื่องยา  ห้องรอบรู้เรื่องโรค 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ