การรักษาโรคด่างขาว

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

          ด่างขาวสาเหตุจริง ๆ ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่ว่ากรรมพันธุ์ก็มีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากมีคนพบว่า 30% ของคนที่เป็นด่างขาวมีอาการของโรคไทรอยด์เป็นเบาหวานหรือว่ามีผมร่วงเป็นหย่อม ลักษณะด่างขาวที่พบก็คือเป็นผื่นสีขาว ขอบเขตชัดเจนบนผิวหนัง ซึ่งดูแล้วยังปกติอยู่ ตำแหน่งที่พบจะพบได้หลายที่จะแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนที่ 1 คือที่มือ ส่วนที่ 2 จะมีรอบตา รอบปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส่วนที่ 3 พบกระจัดกระจายทั่ว ๆ ไป ส่วนสุดท้ายพวกนี้จะมีอาการรุนแรงมาก เป็นเกือบทั่วตัวจะมีผิวดีหลงเหลืออยู่ให้เห็นเพียงเล็กน้อย การรักษาด่างขาวมีอยู่หลายวิธี

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...