การรักษามะเร็งปากมดลูก

 เนื้องอกและมะเร็ง 

มะเร็งปากมดลูก

            การรักษามะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) มีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง การใช้ยาเคมีบำบัด หรือหลายวิธีร่วมกัน เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว ควรทำใจยอมรับความจริง และปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว ต้องเข้าใจว่าโรคมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ โอกาสหายมี ถึงแม้จะเป็นระยะที่ค่อนข้างมากแล้วก็ตาม บางรายหายไปมากกว่าสิบปี ก็ไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำอีก

 

 

           ข้อดีของการรักษามะเร็งปากมดลูก ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดอาการที่เป็น ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น เมื่อเทียบกับการไม่รักษา ถ้าเป็นมะเร็งแล้วไม่รักษา โดยธรรมชาติของมะเร็ง จะลุกลามและแพร่กระจาย ถึงแม้ในกรณีที่รักษาไม่หายขาด ก็ยังจะสามารถยืดชีวิตให้ยาวนานออกไปอีก เช่น จาก 2 ปี กลายเป็น 5-10 ปี

 

 

        มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี และเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้หญิงไทยเกิดมะเร็งปากมดลูก พบได้ในอัตรา 25 คนต่อผู้หญิงไทย 1 แสนคน มะเร็งปากมดลูกแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนลุกลาม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ และ ระยะลุกลาม โรคนี้มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและการศึกษาต่ำ มีความเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ และการศึกษาถึงระบาดวิทยาของโรคพบว่าโรคนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคทางเพศ สัมพันธ์ เช่น การมีความสำส่อนทางเพศ หรือพบร่วมกับการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์บางชนิด ปัจจุบันพบว่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะ เพศ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก