การป้องกันและรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

 โรคกระดูกและข้อ 

           เมื่อเกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีอาการของโรคซึ่งจะสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค ถ้าหากว่าอาการที่เกิดขึ้นน้อย ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแต่เนิ่น ๆ ก็สามารถชะลอ การเสื่อมของข้อเข่านั้น ๆ ได้วิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่านั้น ประกอบด้วยวิธีหลัก ๆ ดังนี้

 

การป้องกันและรักษา

     1. ลดน้ำหนักตัวในรายที่อ้วน โดย

 • อย่ากินจุกจิก

 • ลดอาหารไขมัน แป้ง และน้ำตาล

 • รับประทานผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น

 • ดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหาร ประมาณ 1 - 2 แก้ว

 • ลดอาหารมื้อเย็น

 • งดขนมหวาน และผลไม้ที่มีรสหวาน

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

     2. หลีกเลี่ยง การใช้ข้อเข่าในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นั่งคุกเข่า, นั่ง ยองๆ, นั่งขัดสมาธิ, นั่งพับเพียบ

     3. หลีกเลี่ยงการใช้ข้อเข่ามากเกินไป เช่น การยืนนาน ๆ, การขึ้นลง บันได, การยกของหนัก

     4. ควรปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการปวดเข่ามาก เข่าโก่ง หรืองอผิดรูป

การรักษาแบ่งเป็น

 • การรักษาทางกายภาพ เช่น การใช้ความร้อน-เย็นประคบ

 • การใช้เครื่องพยุง เช่น ไม้เท้าพยุงเดิน

 • การผ่าตัดในกรณีที่มีการเสื่อมรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งมี 2 วิธี คือ

  - การผ่าตัดกระดูกให้ตรง
  - การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
       5. การบริหารกล้ามเนื้อ ควรบริหารร่างกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และชะลอการเสื่อมของข้อ

   

  Reference :

  1.http://www.thaiclinic.com/oaknee.html

  2.http://www.orthochula.com/KNEE/kneedecline.html

  3.http://www.bangkokhealth.com/pain_htdoc/pain_health_detail.asp?number=9641

  4.http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=28-05-2008&group=5&gblog=13

  โดย นพท.หญิงลลิตพรรณ กิตติรัตนไพบูลย์