การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

 สุขภาพช่องปาก 

               โรคในช่องปากที่ทำให้เราสูญเสียฟันไปก่อนกำหนด คือโรคเหงือกและฟันผุ แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟันและการทำความสะอาดซอกฟัน การแปรงฟันที่จะกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคใน ช่องปากได้นั้น จะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้แปรงสีฟันที่ดีด้วย ในการแปรงฟัน สิ่งที่ควรระลึกถึงเสมอคือ จะต้องวางขนแปรงให้อยู่บนคอฟันทุก ๆ ซี่ เพราะบริเวณนั้นมักจะเป็นบริเวณที่ขนแปรงมักจะพลาดไปทำให้มีคราบจุลินทรย์ตก ค้างอยู่ การกวาดแปรงลงบนในฟันบนและกวาดขึ้นในฟันล่าง จะกวาดเศษอาหารและคราบต่าง ๆ ออกมา ไม่ควรแปรงฟันโดยการถูแปรงเข้าออกในแนวนอนเพราะนอกจากจะไม่สามารถกำจัดเศษ อาหารออกได้หมดแล้ว ยังทำให้คอฟันสึกและเสียวฟันเวลาทานของเย็นหรือของหวาน

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...