การป้องกันพิษภัยจากแสงแดด

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

              เมื่อท่านมีอาการผิวไหม้แดงหรือมีอาการแสบร้อนทุกครั้งที่ออกแดดพึงระลึกไว้เลยว่าท่านถูกพิษของแสงแดดเล่นงานเข้าแล้ว และหากยังขืนปล่อยไว้เช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผิวได้เพราะแสงแดดที่ส่องผ่านมายังพื้นผิวโลกประกอบด้วยแสงหลากหลายชนิดด้วยกันทั้งแสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแสงอัลตราไวโอเลต แสงอินฟาเรด ฯลฯ ซึ่งแสงที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด คือ แสงอัลตราไวโอเลต หรือ ที่เราเรียกว่า UV มีผลทำให้ผิวแดงไหม้ ผิวคล้ำ ผิวแห้งกร้านเป็นฝ้าตกกระแก่ก่อนวัยและยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งของผิวหนังได้ในระยะยาว

              แสง UV ที่ส่องผ่านมายังโลกของเราและเป็นอันตรายต่อผิวมนุษย์ สามารถแยกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือแสง UVA และแสง UVB

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...