การป้องกันการเกิดต้อลมและต้อเนื้อ

 โรคตาและการมองเห็น 

 1. ป้องกันตาระคายเคืองเนื่องจากสารต่าง ๆ เช่น ระวังอย่าให้โดนลม แสง ฝุ่น ควัน รวมทั้งควันบุหรี่ โดยใส่แว่นกันแสงและลม โดยเฉพาะผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรใช้หมวกนิรภัยที่มีแผงบังลม ซึ่งจะป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าตาได้ด้วย
 2. หลีกเลี่ยงไม่ให้ตาสัมผัสกับรังสีอัลตร้าไวโอเลต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดต้อเนื้อและต้อลมได้ เมื่อออกนอกเคหสถาน ควรสวมแว่นป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต โดยแว่นกันแดดที่ได้มาตรฐานต้องป้องกันรังสียูวี-เอ ได้ไม่น้อยกว่า 60% คือ ยอมให้รังสีผ่านได้เพียง 40% และป้องกันรังสียูวี บี ได้ไม่น้อยกว่า 95% รวมถึงใช้แผ่นกรองแสงสำหรับคอมพิวเตอร์ด้วย
 3. ให้พักสายตาเป็นพัก ๆ หรือล้างหน้า-ตา เมื่อรู้สึกแสบตา
 4. หากผู้ที่เป็นต้อลมหรือต้อเนื้อแล้ว ให้หมั่นตรวจดูก้อนเนื้อ หากมีอาการอักเสบแดง หรืองอกเกือบเข้าแก้วตาดำ บดบังการมองเห็น ให้รีบไปพบแพทย์

เอกสารอ้างอิง

 1. วรวุฒิ เจริญศิริ. ต้อลม (pinguecula).

  Available at: http://www.bangkokhealth.com/eye_htdoc/eye_health_detail.asp?Number=9482.Accessed January 4, 2005.

 2. วิทยาลัยการปกครอง โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ต้อลม-ต้อเนื้อ.

  Available at:http://www.dopa.go.th/web_pages/m03090000/health/health.html#k8.Accessed January 4, 2005.

 3. สำนักงานแพทย์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด. ต้อลม.

  Available at: http://data.schq.mi.th/~medo/disease/disease4.htm.Accessed January 4, 2005.

นพท.กัณฐรัตน์ จันรุ่งเรือง ชั้นปีที่ 5

เรียบเรียงโดย นพ.ปณิธาน ประดับพงษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า