การบริหารกล้ามเนื้อชะลอการเสื่อมของข้อ

 โรคกระดูกและข้อ 

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและเข่าโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

 

ท่านอน - เหยียดเข่า

            ทำได้โดยการ ใช้หมอนหนุนใต้เข่า ออกแรงให้เข่ากดหมอนต่ำลง แล้ว เหยียดเท้าออกไป ทำสลับไปมา

 

ท่านอน - ยกขา - เหยียดเข่า

            นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งทำมุม 45 องศากับพื้น ยกขาอีกข้างเหยียดตรง ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต เกร็งไว้ 5 - 10 วินาที พัก ทำสลับกันข้างละ 10 ครั้ง

 

ท่านั่งเกร็งกล้ามเนื้อต้นขา

            นั่งเก้าอี้เตี้ย ๆ แล้วเหยียดเข่าตรง เกร็งค้างไว้ทั้งสองข้าง 5 วินาที ทำซ้ำจน รู้สึกเมื่อย 12 - 24 ครั้ง บริหารวันละ 2 - 4 ชุด เช้า - เย็น

  ท่านั่ง - ยืน - บนเก้าอี้

 

            ให้นั่งเก้าอี้ธรรมดา แล้วลุกขึ้นยืนตรง สลับกับนั่งลงช้า ๆ ทำทุกวัน เช้า - เย็น รอบละ 50 - 100 ครั้ง

 

Reference :

1.http://www.thaiclinic.com/oaknee.html

2.http://www.orthochula.com/KNEE/kneedecline.html

3.http://www.bangkokhealth.com/pain_htdoc/pain_health_detail.asp?number=9641

4.http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=28-05-2008&group=5&gblog=13

โดย นพท.หญิงลลิตพรรณ กิตติรัตนไพบูลย์