ก้อนที่เต้านม ไม่เจ็บซิน่ากลัว

 เนื้องอกและมะเร็ง 

               สาเหตุที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์เกี่ยวเนื่องกับโรคของเต้านมนั้นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ก้อนที่เต้านม และรองลงมา คืออาการเจ็บเต้านม ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อมีอาการเจ็บเต้านม มักจะเริ่มสังเกต และคลำที่เต้านม ส่วนหนึ่งจะพบก้อนร่วมด้วย อีกส่วนหนึ่งไม่พบก้อนหรือไม่แน่ใจ แต่มักจะลงเอยด้วยการพบแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นมะเร็งเต้านม ผู้ที่คลำพบก้อนที่เต้านม และรู้สึกเจ็บมักจะมาพบแพทย์ค่อนข้างเร็ว ผิดกับผู้ที่มีก้อนที่เต้านม คลำได้ แต่ไม่รู้สึกเจ็บ ซึ่งมักจะปล่อยเอาไว้เพราะคิดว่าไม่เป็นไร

 

ซีสมักจะเจ็บ ส่วนมะเร็งมักจะไม่เจ็บ

               ในบรรดาก้อนที่พบที่เต้านมนั้น มีโรคกลุ่มหลัก ๆ อยู่ 3 กลุ่ม คือ ซีสเต้านม เนื้องอกเต้านม (ชนิดไม่ร้าย) และมะเร็งเต้านม ซีสที่เต้านมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือน โตก่อนรอบเดือนมา และเล็กลงหลังรอบเดือนมาแล้ว ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยที่มีซีส มักจะเจ็บที่ก้อน ซึ่งผิดกับกลุ่มเนื้องอก หรือมะเร็ง ซึ่งมักจะไม่ค่อยเจ็บ พบว่า ร้อยละ 90 ของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกจะมีแต่ก้อน ไม่มีอาการเจ็บ ผู้หญิงหลาย ๆ คน มีความเข้าใจผิดคิดว่าก้อนที่ไม่เจ็บคงไม่เป็นไร และปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งก้อนมะเร็งใหญ่โตขึ้นมากแล้วจึงรู้สึกเจ็บได้

 

อาการอะไรที่เสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม

               ในผู้หญิงที่พบก้อนที่เต้านมตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ในหญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี หากพบก้อนที่เต้านมมีโอกาสจะเป็นมะเร็งเต้านมถึงร้อยละ 50

               การพบก้อนที่เต้านม ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหัวนม หรือมีเลือดออกที่หัวนม หรือมีก้อนที่รักแร้ เป็นอาการเบื้องต้นที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งเต้านมได้ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

               ดังนั้น หากพบก้อนที่เต้านมไม่ว่าก้อนนั้นจะเจ็บหรือไม่ก็ตาม ควรพบแพทย์ตรวจ ไม่ควรนิ่งนอนใจ