Zanamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009

 ยาตามกลุ่มโรคและอาการ  ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

ยานี้ใช้สำหรับ (ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา)

  1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
  2. ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

            ในขณะนี้ oseltamivir เป็นยาที่แพทย์ใช้สำหรับไข้หวัดใหญ่ (H3N2) ไข้หวัดนก (H5N1) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1)

 

รูปแบบยา

ยาผงแห้งสำหรับสูดทางปาก (powder for inhalation)

 

ชื่อการค้า

Relenza

 

วิธีใช้ยาและขนาดในการรักษา (ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา)

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

การเก็บรักษายา