Oseltamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009

 ยาตามกลุ่มโรคและอาการ  ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

ยานี้ใช้สำหรับ

          ในขณะนี้ oseltamivir เป็นยาที่แพทย์ใช้สำหรับไข้หวัดใหญ่ (H3N2) ไข้หวัดนก (H5N1) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1)

 

ชื่อการค้า

รูปแบบยา

วิธีการใช้ยา และขนาดสำหรับการรักษา (ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา)

 

 

          คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจัดให้ oseltamivir อยู่ใน pregnancy category C ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ ดังนั้นการใช้ยานี้จึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดผลข้างเคียงในคนที่ใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์รวมถึงเด็กที่เกิดมา

 

             ถ้าไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ทำอย่างไร

         ถ้ากลืนยาไม่ได้แนะนำให้ใช้ยาน้ำแทน แต่ถ้าไม่สามารถหายาน้ำได้ สามารถแกะแคปซูลผสมกับน้ำหวานทดแทนได้

 

            การเตรียมยา oseltamivir ชนิดผงแห้งสำหรับผสม

 

          ยาชนิดผงแห้งสำหรับผสมอาจเตรียมให้โดยเภสัชกร

    1. เขย่าให้ผงยากระจายตัว

    2. ตวงน้ำ 23 มิลลิลิตร โดยอุปกรณ์ตวงที่เที่ยงตรง

    3. เติมน้ำลงไปทั้งหมดเขย่าขวดนาน 15 วินาที

    4. เขย่าขวดก่อนใช้ยาทุกครั้ง

            ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

 

          ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ คลื่นไส้ อาเจียน โดยปกติจะไม่รุนแรง และจะเกิดอยู่ในช่วง 2 วันแรกของการรักษา การรับประทานยาร่วมกับอาหารจะช่วยการเกิดผลข้างเคียงนี้ ผลข้างเคียงอื่นที่พบได้บ่อยในเด็ก ได้แก่ ปวดท้อง เลือดกำเดาไหล มีปัญหาเกี่ยวกับหู ตาแดง ผลข้างเคียงในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบยังไม่ทราบเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอ

 

           มีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงต่อจิตประสาท ได้แก่ ประสาทหลอน มีการทำร้ายตนเอง ซึ่งรายงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในญี่ปุ่น คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแนะนำให้เฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่ได้รับยานี้

 

           หากเกิดการแพ้ยาหรือมีผื่นรุนแรง ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที

 

            การเก็บรักษายา